Terrac Super Universal 10w30

 

Terrac Super Universal  აჭარბებს შემდეგ სპეციფიკაციებს:

 API GL-4;
 ZF TE-ML 06C, 7B;
 MF 1144;
 MF 1139, 1135;
 Ford M2C1459-B, M2C 86-A, M2C 134 B და C;
 Ford M2C134-D;
 John Deere JDM27 და J20C Case MS 1207. 

ჩვენს შესახებ
ავიასაწვავსერვისი 2007. ყველა უფლება დაცულია.   Powered by  Web Consulting Group